Nid yw’r ffaith bod cwmni yn cael ei gynnwys fel rhan o’r adnodd yn golygu fod Llywodraeth Cymru yn ei gymeradwyo. Mae cwmnïau eraill ar gael.