Gwartheg Cig Eidion

Gwartheg Bîff

Egwyddorion System Lletya

Dewis Tarw ar gyfer y fuches

Trosolwg o egwyddorion porthi

Pwyso gwartheg er mwyn recordio perfformiad

Adnoddau i'r Athro - Lawrlwytho