Cows

Cyflwyniad

Dyma adnodd ar gyfer myfyrwyr 14 i 19 oed sy’n astudio Amaeth.  Mae’n canolbwyntio yn benodol ar drawstoriad o sgiliau sylfaenol o fewn y 6 maes a nodir isod.  Cewch gyfres o glipiau fideo byrion o arbenigwyr o fewn y diwydiant amaeth wrth ei gwaith, ac yn egluro egwyddorion eu tasgau penodol.