English

Sesiwn 6:
Cyflwyniad i Offer Codi a Thorri:

Torwyr gwair, Cyflyrwyr, Chwalwyr a Chribinau gwair

Nod y sesiwn:

Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch chi'n gallu:

 • rhoi enghreifftiau o wahanol fathau o dorwyr gwair.
 • disgrifio sut mae torwyr gwair yn gweithio.
 • esbonio sut mae torwyr gwair yn gweithredu.

Nodwch

Cyn gweithio ar unrhyw beiriant, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r canlynol:

 • Asesiad risg
 • Cadw at ganllawiau diogelwch y diwydiant a llawlyfr y defnyddiwr
 • Cychwyn a stopio'n ddiogel
 • Monitro perfformiad ac allbwn y peiriant
 • Cyfathrebu'n effeithiol
 • Clirio unrhyw beth sy'n sownd mewn offer
 • Newid rhwng safleoedd gweithio a theithio
 • Gweithredu'n economaidd
 • Gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.

Torwyr gwair

Swyddogaeth

Torri gwair o fath, hyd, a chyflwr amrywiol ac yna ei gyflwyno ar gyfer gwaith pellach, e.e.

 • chwalu gwair
 • gwneud rhesi (cribinio)
 • codi â chynaeafwr, ac ati.

Torwyr Gwair

 • Ystod (swath) – Llinell neu res o wair wedi'i dorri ar ôl i’r peiriant ei daflu at ei gilydd.
 • Am flynyddoedd lawer, roedd torwyr gwair yn rhai a oedd â bar torri. Ond nawr mae torwyr gwair cylchdro (rotary) ac i raddau llai, y ffustiwr (flail mower), wedi dod yn lle'r peiriannau hyn.

Torrwr Gwair Bar Torri

 • Mae'r mecanwaith â chyllyll sy'n torri yn debyg i un combein.
 • Mae'r gyllell yn cael ei gyrru gan y ddyfais tynnu pŵer (PTO) drwy granc a 'pitman' (rhoden sy'n cysylltu).
 • Mae cranc y gyriant yn rhedeg ar tua 500rpm gan roi tua 1,000 o doriadau y funud.
 • Mae hyd toriad y gyllell yn 75mm ac mae dyfeisiadau diogelwch yn cynnwys mecanwaith torri'n ôl ar y bar torri, cydiwr llithro yn y prif yriant a gwregysau'r gyriant.

Torwyr Gwair Cylchdro

 • Mae cyfradd gweithio torwyr cylchdro yn uchel a does dim llawer yn mynd yn sownd ynddyn nhw, hyd yn oed mewn cnydau trwm neu lawn drysi.
 • Mae'n bosibl gweithio ar 15kmya mewn amodau gwaith da.
 • Maen nhw naill ai'n cael eu gosod ar gyswllt tri phwynt, neu'n cael eu llusgo, a'r PTO yn eu gyrru.
 • Mae rhai'n cael eu gosod ar y blaen, fel bod lle i osod ail dorrwr gwair atred (offset) ar y cyswllt ôl.

Torwyr gwair drwm

Mae drymiau sy'n cylchdroi yn groes i'w gilydd. Mae cyllyll sy'n hongian yn rhydd yn torri'r cnwd ac yn gwthio ystod allan o gefn y peiriant.

 • dau, tri neu bedwar drwm
 • llusgo, wedi'i osod ar y blaen neu'r cefn
 • gyda chyflyrydd neu hebddo
 • lled gweithio o 1.65 i 4m
 • drymiau'n cylchdroi ar 1600 i 1800 rpm
 • 3 neu 4 cyllell i bob drwm
 • cyflymdra blaen y gyllell yw tua 70m yr eiliad (170 mya)
 • uchder torri / sofl neu fonion 20 i 100 mm
 • newid yr uchder drwy gyllyll gwahanol, sgidiau o dan y drymiau, drymiau symudol, stops ar hyrddbeiriannau codi / cynnal (lifting support rams)
 • cyswllt arnofio (floatation linkage) yn galluogi'r peiriant i ddilyn amlinell y tir
 • llinell y gyriant yn cael ei diogelu â chydwyr llithro, cydwyr gor-redeg, bolltau torri a gwregysau (llithro) (slip clutches, over run clutches, shearbolts and belts (slippage))

Ar ddiwedd y sesiwn rydych chi bellach yn gallu:

 • rhoi enghreifftiau o wahanol fathau o dorwyr gwair amaethyddol.
 • disgrifio ac esbonio sut mae torwyr gwair yn gweithio.