English

Sesiwn 7:
Dyfeisiadau bwydo a thorri ar gynaeafwr porthiant

Nodau'r sesiwn

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch chi'n gallu...

 • enwi a disgrifio dyfeisiadau torri amrywiol ar gynaeafwyr cnydau porthi.
 • esbonio sut i addasu hyd y toriad.
 • gwerthuso rôl cynnal a chadw peiriannau er mwyn i fywyd gwaith cynaeafwr cnydau porthi fod cyn hired â phosibl.

NOD

 • Dangos sut mae'r ddyfais bwydo a thorri ar gynaeafwr porthiant yn gweithio.
 • Dangos gwahanol fecanweithiau torri.
 • Sut i addasu hyd y cnwd.
 • Pwysigrwydd cynnal a chadw.

Amcanion

 • Egluro sut mae'r ddyfais bwydo a thorri ar cynaeafwr porthiant yn gweithio.
 • Adnabod dyfeisiau torri gwahanol.
 • Esbonio sut i addasu hyd y cnwd.
 • Cydnabod pwysigrwydd cynnal a chadw.

Nodwch

Cyn gweithio ar unrhyw beiriant, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r canlynol:

 • Asesiad risg
 • Cadw at ganllawiau diogelwch y diwydiant a llawlyfr y defnyddiwr
 • Cychwyn a stopio'n ddiogel
 • Monitro perfformiad ac allbwn y peiriant
 • Cyfathrebu'n effeithiol
 • Clirio unrhyw beth sy'n sownd mewn offer
 • Newid rhwng safleoedd gweithio a theithio
 • Gweithredu'n economaidd
 • Gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon.

Y System Bwydo a Thorri

Ymarfer dosbarth

 • Sawl rholer porthiant sydd wedi'u gosod?
 • Beth yw maint mwyaf yr agoriad?
 • Math o silindr torri?
 • Sut gallwch wella llif y cnwd?
 • Tynnwch lun sy'n dangos llif y cnwd ac yn tynnu sylw at y ffactorau hyn.

Mae’n hawdd addasu'r hyd torri

Heb newid y gerau yn y blwch gêr, mae’r defnyddiwr yn gallu addasu'r hyd torri yn yr ystod o 6 i 44 mm heb orfod defnyddio unrhyw offer.

Crynodeb

Ar ddiwedd y sesiwn hon byddwch chi nawr yn gallu…

 • enwi a disgrifio dyfeisiadau torri amrywiol ar gynaeafwyr cnydau porthi.
 • esbonio sut i addasu hyd y toriad.
 • gwerthuso rôl cynnal a chadw cynaeafwr cnydau porthi fel bod ei fywyd gwaith cyn hired â phosibl.